Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  夫顧復醫禱恩義眞切此太孺人每以無忘撫育恩詔先生也況

  太孺人之歸文玉公也訓有錢孺人未周𡻕之遺女以至嫁而殁

  勤劬周恤人不以爲繼母也殆其性之者與按太孺人世爲婁東

  望族明經張柏菴公其父也迨歸文玉公爲繼室文玉公入繼太

  宗爲玉田公後𡻕時思慕孝祀不衰與朱太孺人事其姑四十年

  將承恐後而妯娌之間和藹相終始雝雝如也當先生趨 召太

  孺人固康彊無恙也而眷戀若永訣屬先生異日無忘我夫婦之

  事嗣父母者嗚呼此先生之所以念之而猶悲也太孺人之生明

  萬厯辛巳年六月二十二日而其卒也順治丙申年十月初十日

  享年七十有六嗣子偉業卽梅村先生也

  送何蓉菴出守贑州 送何省齋 送舊總憲龔孝升以上林苑

  監出使山東 送程太史翼蒼謫姑蘇學博 送郭宮贊次菴謫

  官山西 送曹秋岳以少司農遷廣東左轄 送王藉茅學士按

  察浙江 送當湖馬覲揚備兵岢嵐 送王孝源備兵山西

 十四年丁酉四十九𡻕