Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


正公十七世孫也以諱汝信者為曾大父贈太㒒卿諱啓曄者為

大父由進士歷官光禄少卿諱惟丕者則公之考也先世居吳之

支硎天平兩山間太㒒公徙家華亭及公貴而始復故公為吳人

萬曆二十三年進士授南京兵部主事改工部歷員外郎郎中

俱在南京出為雲南按察司僉事提調學政遷福建布政使司右

參議未至任而歸公自少才識通敏恥為章句之學盛年仕宦奮

欲以功名自效其在雲南也值鳳克亂臨安諸州縣殘破以十數

猝圍㑹城廵撫陳公獨器公任以城守事時將吏已列戍外地賊

攻城𢚩旌旗刀槊皆不及設守埤者居民耳公禦之百端凡閱數

晝夜城卒得藉以完及賊遯走東川有以克首獻者公爭曰偽也

衆不之信㝷生𫉬克於安南界上獻俘京師其露布文則公作也

先是教化三部人相讐殺廣南酋儂應祖者自稱智高後志不軌

隂闚三部釁密趨召安南兵取其地自益安南酋武德成兵最彊