Page:Sibu Congkan1687-汪琬-堯峰文鈔-8-8.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王佐命馳驅之需豈偶然㢤昔唐太宗有六馬嘗繪之爲圖而嗣

後遂刻石昭陵之下後世好事之家乃有搨其蹟以相傳玩者惜

乎當 王之時未暇爲是馬繪圖而至於今日亦未有善畫之士

爲能追冩其形容而傳之後世者也不知某之文猶足以代畫否

姑述其所聞云爾

堯峯文鈔卷三十五終

 康熙壬申四月既望樸學齋冩