Page:Sibu Congkan1696-朱彜尊-曝書亭集-20-09.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


月偕予詣尊經閣下觀吳時天𤼵神讖碑石三段文字艱晦

不可讀逾三年予以典郷試再至江寧雪客語予合三段之

石審其斷處聮貫讀之文義旣從字亦可以意辨乃先列其

文援据載記作天𤼵神讖碑文考一卷是碑相傳爲皇象書

其文指爲華覈所作蓋本張勃吳録而許嵩建康實録注戚

光集慶續志因之以覈嘗爲東觀令而碑後有蘭臺東觀令

字遂以實之也考覈爲東觀令時犯顔數諌號稱直臣又其

免官在天冊元年覈旣免官又素伉直必不復藉符瑞取𡡾

然則碑之所云蘭臺東觀令别是一人未可遽信爲覈之文

矣文曰天璽元年黍黍當作桼其下蓋有月字揚雄太元經

曰運諸桼政王莽候鉦文曰重五十桼斤咸書七爲桼而吳

國山碑有云神女告徵表祥者丗有桼與是碑先後建立