Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


失焉不可因其人而益重其藝乎歙人汪叟善弈者第一品

觀其貌睟然可親察其言藹然可聽所爲小詩詳雅而中律

出其寫真畫卷當丗之鉅公才士莫不嘉奬若岀一口將不

特以藝重者歟予嘗疾丗之僞爲君子而勦說以爲文者思

力反之于古而毀者之中予雖好予者不能奪也輒悼平生

知已未若叟所遇之多復自𥬇不能學進乎弈徒以無定之

毁譽聽之習俗愛憎之口而已題其卷遂因所感以告之

   黃徴君壽序

康熙十九年監修明史崑山徐公立齋舉棃洲黃先生入史

舘編纂先生辭不赴以經義敎授鄉里聚書萬卷從游弟子

數百人歲在已巳八月先生縣弧之辰年八十矣其子百家

游學京師請予文歸爲先生夀先生長予且二十年予童穉