Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


局之朝士悉削之也嗚呼爲之君者革除建文四年之事置

天下于無何有之鄉而其臣乃并洪武三十一年之治迹變

易其白黒撓亂其濁淸實録旣沒其實由是志詹事府太學

者題名多所闕遺文獻不足伊誰之咎與若夫胡廣等修五

經四書大全專攘宋元人成書以欺其主顧髙皇帝攷正之

書傳反不采擇以頒諸學官廣等不足責然洪武君臣之用

心固讀書論丗者所深取也

   讀武成篇書後

召誥顧命皆今文也其書日之法同召誥三月丙午朏越三

日戊申越三日庚戌越五日甲寅若翼日乙卯越三日丁已

越翼日戊午越七日甲子顧命丁卯命作冊度越七日癸酉

其云越三日者中止間一日越五日者止間三日越七日者