Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者曹巨川也一建于大中十二年四月書者凌渭也一建于

㑹昌元年十一月書者胡季良也一建于咸通十一年三月

又斷石一平望芮文琛立後題乾符六年四月蓋平望驛時

屬烏程澄源郷宜陽里故張承吉詩云一派吳興水西來此

驛分斯其證矣巨川渭莫考季良見宣和書譜載其行草書

各五種考諸家記録金石文字太和八年湖州德本寺碑陰

係季良正書寶曆二年杭州大覺禪師碑元和二年平李錡

紀功碑均係季良八分書元和四年國子司業辛璿碑九年

永興寺僧伽和尚碑均係季良篆額是季良于書法諸體精

熟不獨行草見長矣惜也幢第稱曰處士而不著其里貫疑

即州人至繪畫人魚簡則畫譜未詳僅見于此予友鄭元慶

芷畦撰湖州府志手拓諸幢文見示予嘉其見聞之周洽也