Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


通也斯言其信矣夫山有八寺其一曰奉先像建自咸淳三

年而以調露二年賜額蓋闕去洛陽二十五里而近兩岸洞

龕佛像累千合夾侍坐立者幾盈萬此杜少陵詩所云氣色

皇居近金銀佛寺開也碑闕書者姓名或云𡊮元哲竢考正

續書之康熙戊子竹垞八十翁彞尊識

   跋石淙碑

右唐武后夏日游石淙詩并序羣臣和者一十六人河東薛

曜正書久視元年五月刊于平樂澗之北崖斯游也新舊唐

書本紀均未之書計敏夫唐詩紀事亦不載僅見之趙明誠

金石録及樓大防集而已予友葉封井叔知登封縣事撰嵩

陽石刻志始著于録顧刪去九首覽者不無憾其闕漏康熙

已卯九日獲披全文碑尚完好漫漶僅三字惟張易之昌宗