Page:Sibu Congkan1701-朱彜尊-曝書亭集-20-14.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


書今屬浙江布政司語焉勿詳後之人罔聞知由是柳琰鄒

衡趙瀛劉應鈳志嘉興勞龯栗祁張鐸志湖州俱不言分地

本末惟仁和夏時正𢰅杭州府志獨云元至正二十六年

一月皇朝平浙置浙江等處行中書省領府九洪武九年

爲浙江等處承宣布政使司十五年割直隸嘉湖二府隸浙

江領府十一又云洪武三年詔開科舉浙江行省即杭州府

學之西爲貢院合試九府之士書之特詳嘉靖中武進薛應

旂修通志自言郡縣志可采録者十無一二顧夏氏之志具

在何漫無考稽夫畫野分疆地志之大綱乃置而弗書後之

紀方輿者率本通志則紕繆多矣作浙江分地考

   呂冢考

半邏之南有呂冢相傳謂呉孱陵侯蒙冢也考呉志蒙卒于