Page:Sibu Congkan1702-朱彜尊-曝書亭集-20-15.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之廟又推始祖所自出之帝祀之于始祖之廟而以始祖配

之曰禘禘也者大也王者之大祭也故周祭太王爲始祖推

本后稷以爲所自岀之帝今陛下受命七年矣禘祭未舉宜

命羣臣參考酌古今而行之帝復下廷臣議僉曰虞夏殷周

其始所從出可得而推故禘可行自漢唐以來莫能名其始

祖所自出當時所謂禘不過祫已祧之主序昭穆祭之乃古

之大祫非禘也宋之神宗嘗曰禘者所以審禘祖之所自出

是則莫知祖所自出禘不可行矣今國家旣追尊四廟而始

祖所自岀未有所考則禘難舉行遂止未幾擢翰林院修𢰅

尋降典籍九年遷應奉十一年春以年老致仕自稱洛上翁

   文淵閣大學士錢公傳

錢龍錫字稚文別字機山松江華亭人萬曆三十五年進士