Page:Sibu Congkan1704-朱彜尊-曝書亭集-20-17.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


唐宋元眀諸家之長有集若干卷又述音正音變訓蒙文釋

家訓若于卷獨不信浮屠星命之說嘗曰軀體猶炭也神氣

火也火傅于炭然後能爲功顧其勢漸消而不可止則生氣

之鼓盪也夫炭當風則易燼扇之則立燼置之密室覆以灰 -- 灰

則後燼要未有不燼者然則謂人可長生者妄也謂死有時

不可先不可後者亦妄也君子以爲篤論雅善鼓琴精騎射

蹋鞠㫄通勾股訣尤耽山水西登太華循伊闕南浮江淮觀

濤錢唐泝三衢凡所游歷必命畫手爲圗得金石文恒懸之

屋壁性孝友勤于睦族居郷以禮譲人立朝遇政事侃侃不

阿有一善未嘗自矜也君諱光敏字遜甫更字修來別字樂

圃妻孔氏封宜人子肇雍國子監生女子四人俱配士族君

卒之眀年肇雍以君之喪歸卜葬于曲阜將發叩彞尊之門