Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


命渡江甘葬魚腹以爲後鑒謹吿

   貢院誓神文

年月日具官某等敢吿于天地神祇先師孔子之前曰某備

官禁近

皇上拔於衆中俾典試事

主恩深重惟有同事一心攬真才以佐盛治

命下之日師友親懿一概屏絶今入棘闈用白于神如㦯心

存曖昧遏抑眞才狥一人之情面受一言之賄託通一字之

𨵿節神奪其算鬼禠其魄五刑備其體三木囊其頭刀斧分

其尸烏鳶攫其SKchar矢言之出百神共聞謹吿

   祭孫侍郎文

公之歷仕記則有史公之生平蔵則有銘我姑略焉詳公交