Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


歸家居以詩文縑素請者盈庭戸先生揮灑不倦有求必滿

其意同時汪編修琬居堯峰以古文自矜少可多怪見俗子

議文章者恒面斥之以是人多畏縮咸樂先生之和易也歲

己卯

天子南巡先生入見 御書鶴栖堂扁額以 賜時先生年

八十有二矣猶康彊善飯暇相地于官山之陰築生壙自爲

之誌結丙舍曰艸艸山房俾予分書予嘗以天台萬年藤杖

奉先生并作歌以贈先生喜劇然猶未窘于步不藉扶持也

歲癸未

天子復南巡進先生官侍講甲申六月日以疾卒距生明萬

曆四十六年閏月日享年八十有七配曹孺人有賢行官右

春坊右賛善兼翰林院檢討者長子珍也次瑞縣附學生女