Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


彼夫城陽炅横四子炅守墳墓昋居徐州桂居幽州炔居華

陽前史不以爲非由是推之君之父子似乎可逭吏議也巳

銘曰

宰山城枹鼓鳴探赤丸吏不驚去劇賊枹鼓息陟考堂譽超

特入諫垣進讜言嗟青蠅止于樊官雖左賔滿坐人裸裎焉

凂我酒百船詩万篇留述作通都傳伊人逝孰譚藝音徽亡

哀輓繼筮兆基作銘詩訂君實無諛辭

   郷貢進士魏君墓誌銘

君諱坤字禹平别字水村丗居嘉興之魏塘今之嘉善縣也

曽祖考某祖考某考某雖不仕郷黨稱善人從祖吏科都給

事中大中忤奄寺受𫎇蔽刑死詔獄丗父學洢以哀毁卒苫

次故言忠孝門者首魏氏君十齡草今文弱冠兼攻古文詩