Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有橘獨立結實靑黃足當洞庭百頭暇招番禺屈大均賦詩

宛平韓畕援琴鼓羽化之曲陶然樂其志也旣而海䑸深入

戰後廢爲牧馬之場乃移居江都郭東八十里築洗心亭雜

樹花柳比于故園風景略似乃講神仙服食之法成都費密

爲作記君嘗一至京師以歲貢生入國子監選人按籍除君

徐州蕭縣儒學訓導而君堅不赴也居家遂潔白之養父喪

廬墓三年因徧覽靑紫囊書兆基考宅家祭立宗子主之通

族墳墓咸爲修治戚懿貧不能昬喪者必資以私錢胷無水

旱燥濕鄉鄰鬭者以片言釋其爭蓋君之爲善不倦如此君

以明崇禎十年月日生康熙四十五年月日卒享年七十配

杜孺人子十人男四人長經内閣中書舍人先君卒次緯江

都縣學生次統𠉀選儒學教諭次大維揚州府學生女六人