Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而隱忍是視一已之功名爲重而萬民之怨嚻爲輕義之所

不敢岀也漕督嘉其強項允咨計部焉君治舒五年盡心民

事不遑暇日以勞遘疾終于官舍囊無長物舒人祀之名宦

祠且率私錢設祭道左執紼泣下者千人旣歸喪以康熙四

十二年十月葬于嘉興縣北辰字圩祖塋之左於是鄉之父

老子弟謂君循吏宜配食郷賢之列衆皆曰可有司得請乃

造栗主送黌宫君之曽祖某祖某俱不仕父某敕封文林郎

舉郷飲大賔年九十而卒母張氏贈孺人繼母殳氏封孺人

妻淩氏亦封孺人子三德溥嘉興縣學生修永益求俱國子

監生女二一嫁王上舍藩一嫁吳上舍瓚孫男二人尚本

向東女二人嗚呼今之号稱能吏者吸民膏髓以善事上官

得拔擢入臺省部曹比比也若君之宰邑目不知有上官苐