Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


李皆不外求而爲之誌勝玉宜古是師顧數請于予予則烏

能詳孺人之壼行也系之以銘銘曰

杞也姒宋也子楚也芉蔣諸SKchar文公裔封通侯陽羨里後徙

郡世膴仕孺人賢爲龔婦孝厥姑配嘉耦訓子孫勤莫比善

必昌自今始蓼莪山樹枌梓井同穴葬于是勒吾銘庶垂久

   朱孺人墓誌銘

先太傅文恪公有女二人其一作配臨安縣儒學敎諭平湖

陸君瀹原彞尊之王姑也生子埜以能詩聞于時女嫁劉炳

圖文恪公子女中孺人最少年十四嬪于陸氏族黨交稱其

賢敬以事姑謙以接娣姒儉以自處家人外内忘其爲宰輔

臣女也孺人生于萬曆三十八年正月日殁于崇禎十六年

十一月日年三十四卒之日一女甫嫁子猶未㛰也陸君悼