Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


營造動以禍福惑愚婦人則施予者有焉以予聞恭人臨沒

誡其子勿作佛事嗚呼恭人孜孜爲善若是特不惑于二氏

此士君子所難能也已恭人生于明崇禎元年月日卒以康

熙四十二年月日享年七十有六以 覃恩誥封子二人長

即員外君次崙内閣中書舍人出嗣丗父後女三人均嫁士

族孫男五人女一人曽孫男一人銘曰

德積于身寧責報于子孫然不爽者天徵信者文吾銘其藏

豈惟以貽程氏之後昆

   馮媪冢

嘉興縣治東南三十里曰練浦浦之東民居曰馮村村之女

有終身不嫁年六十七以死者曰馮媪媪之兄歸安縣儒學

敎諭馮君也葬媪于君之宅西二十步而誌之以文者君女