Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


僧舍考泮崇禎丙子舉人妣譚氏山東布政司參政贈太僕

寺卿昌言之孫官生貞和之子君生十齡而孤居喪如成人

克盡禮服除兵起城遭屠乃奉母村居而君之祖留松溪唐

藩建國擢監察御史時七閩未入版圖諜報有司奉臺檄捕

家口繫君獄中祖還始得釋旋補學官弟子授弟楨以書或

勸君入國子監試京闈君乃一至都念母譚孺人不巳即引

歸鹽豉菽水盡潔白之養有餘周其族䣊買田以供舅家墓

祭俄弟楨殁以所愛子燔爲後及弟婦遺腹生男君殫心撫

育之居母喪尤盡孝葺治先丗丙舍手植松楸嘗稻麥果窳

必薦新于祠屋至于私錢岀入無錙𨤲妄費審緩急後先以

分薄厚不嗇不濫人咸服君治家之有法而予嘗遇君于舅

氏所劇譚古今事君丗受尚書能辨析今文古文中文之别