Page:Sibu Congkan1740-方苞-方望溪先生全集-12-03.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


明天子方興聖治吾扶杖天衢以觀德敎且得與衰殘

執友講問逾時而歸此行豈虛也哉眾試畢余吿二相

國將舉君爲太學六館師兼纂一統志二相國以爲宜

而西麓決意治行曰吾始願已畢矣子視吾年力尙能

有立邪將以爲名乎抑有所利之也西麓孝友文學爲

鄕國所眾信久矣兹行也又以見君臣朋友之義進退

辤受之衡故詳敘之以贈其行

  贈宋西羾序

雍正壬子春余道逢相識人甫下車適有過而與言者

叩之則亡友之子宋華金西羾也接其語觀其詩久而

益有意於其人西羾大父冢宰公及父山言再世以詩