Page:Sibu Congkan1742-方苞-方望溪先生全集-12-05.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


少歸贈君順於姑宜其家人家素封執婦事如寒素其

後中落處之泰然前孺人左氏子一女三孺人子女各

二數十年無閒言姑旣歿迎姑之女兄於家忠養久而

不怠贈君歿盡蓄藏以付長子預俾秉家政預爲縣令

浙東靑藜入翰林迎養於京師乾隆八年夏孺人思歸

少子希文侍五月朔日於潞河登舟是月晦前二日遘

微疾卒於德州舟次靑藜悔痛再以書請銘述孺人勤

家敎子語甚詳兼及贈君義事余按銘者誄之遺也非

於德於功於言有立或有奇節義烈無以舉其辭據狀

孺人乃履順而持家有法度者贈君則富而好行其德

於法尙未可以銘然及吾門者有所祈嚮而可信其操