Page:Sibu Congkan1742-方苞-方望溪先生全集-12-05.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


高年布帛寒者衣之疾者藥之故民皆感興政敎信從

其在鄕則族人皆授以田使自耕以食而執其契立義

倉義學拯危濟困不可勝紀用此仁聲義聞播流海內

顧公用方久任督府再舉以自代高公東軒以宗程朱

志相得總督畿輔嘗以公事過博野登堂拜母孝德上

乾隆八年冬十有一月

天子特賜太夫人

御製詩及楹聯天下傳爲美談最其生平以與眾人絜

度則行旣成名旣立功業亦有所表見矣而每爲余言

其胸中所藴蓄尙未見其端倪此余所以心孤氣結涉

月踰時而不能自克也其入覲初