Page:Sibu Congkan1743-方苞-方望溪先生全集-12-06.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


死而不亡光於世嗣逢長

  大理卿高公墓碣

吾師宛平高公之歿也以康熙庚辰仲春余在京師眾

議以誌銘屬余視喪畢東歸爲銘歸公二弟丙戌再至

拜公墓石已磨未勒也而余以事遄歸又六年冬十二

月以鄕人戴名世文集牽連被逮發歲使僕某祭掃還

訊之墓垣盡頽而磨石尙仆於道公仁孝聞天下然世

所稱者太公以吏事謫遼左公發憤成進士伏闕上書

求代巳而逢恩例贖歸余竊謂父兄在難凡力所逮中

人以下猶將勉焉不足爲公異也自公視學江南余從

遊近十年公家事細大畢聞太公少豪宕不可羈束而