Page:Sibu Congkan1747-方苞-方望溪先生全集-12-10.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公者於公不爲無憾於知公之始終者不能使無憾也

公嘗分校禮闈典試秦中視學大江之南號爲廉直

枉由通政司右參議五轉至大理卿所司纖細皆得其

理此當世所共知見而應列於史氏之籍者故不具載

而特詳其所獨知於公者公娶夫人田氏事舅姑一如

公所以事父母始歸時太公未入塞數年中與公相對

輒哽咽未嘗笑語有寬容先公兩月卒公疾大漸適値

禮部試期命苞入試未得與公一言以訣公平生以古

義遇苞而苞乃以世俗淺意失師弟子始終之禮苞之

負公悔有終極邪誌公之墓亦所以志余隱于不忘也

公諱裔字素侯生於順治十年六月二十五日子時卒