Page:Sibu Congkan1748-方苞-方望溪先生全集-12-11.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


自漢以後所用皆秦法史公蓋心傷之而不敢正言故

微詞以見之非果以秦爲可法也六國表傳曰法後王

通篇以世數年紀爲章法 桓叔受封紀年武公得國

紀年卒又紀年 武公卽位追敘其父大父悼公卽位

亦追敘其父大父故文公之立覆舉獻公之子因以爲

章法 文公少而得士紀年其岀也紀年入而得位紀

年因以爲章法 標齊威王元年見亂臣不謀而同惡

乃天道人事之極變也晉世

句踐先世無所考子孫事亦甚略實傳體也范蠡謀吳

霸越具見句踐語中其浮海以後事不足別立傳而史

公惜其奇故用合傳體附載於後非常法也句踐世家