Page:Sibu Congkan1750-厲鶚-樊榭山房集-8-1.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


五遷未嘗離斯地也序作于雍正六年戊申三月是年

四月後有移居詩曰半宅從人典全家冒雨遷末云差

喜東城近則猶在東城也乾隆己未有予賃居南湖八

年矣其主將鬻他氏復謀棲止詩逆溯之遷居南湖之

嵗乃雍正十年壬子是年有南湖初夏詩所謂草堂近

卜約齊鄰者也至乾隆庚申始移居麋公古社詩所云

麋公祠宇今相竝且逐鄰翁掠社錢者也是先生前後

凡七遷皆在東而南湖則近北矣

錢蕙窗先生靜存齋詩集云吾杭厲樊榭徵君沒而無

嗣故宅不存主無廟袝塵封比丘尼室者若干年矣春

渚丈旣備黃文節公之祀見祠有隙字遂訪其栗主遷