Page:Sibu Congkan1753-厲鶚-樊榭山房集-8-4.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


老眼逢春益自傷花光寫貌最難忘隨風罷索巡簷笑

著地回思照水妝幾點鹿胎餘舊跡一痕獺髓浣殘香

參橫爲乞相思夢雲影依稀護石房

   和沈房仲論印十二首

白玉摩挲衞靑篆虞家題詠陸家收姓名偶爾存天壤

騎從何知是列侯陸友仁有方寸小玉印文曰衛靑虞伯生詩云將軍騎從公主時豈意刻玉爲文章

葫蘆宫井訪斜曛官印濃摹宣德軍閱過土花錢又趙

絕無屈曲少人聞康熙壬寅予同吳尺鳧趙功千丁敬身鳳凰山訪古過葫蘆井畔老媼家出觀銅印一鈕縱廣二寸許小篆文

曰宣德軍節度使之印云淘井時所得欲買之堅不肯墨摹其跡以歸明年重過老嫗巳亡印不知流落何地矣按周顯德六年從吳越王俶之請升湖州爲宣德

軍以王弟偡爲節度使吾子行云凡摹印屈曲盤回唐始如此今觀此印殆不盡然也

兵象輕將漢印論誰言好古是雲門行閒別署軍司馬