Page:Sibu Congkan1755-厲鶚-樊榭山房集-8-6.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


時利見而吾宗之當機倡導時耶以是名斯亭也意深

矣遂書以爲記

   揚州馬氏墓祠記

揚州馬氏墓祠之立有年矣吾友曰楚本生妣洪太君

卒將葬且祔祠焉於是敘述顚末謁文於予以爲記予

惟古之宗法廟制唯世官世祿得行之匪是則薦而不

祭禰而無宗今家自爲祠傳曰有其舉之莫敢廢也故

能言者推原其報本反始義以起禮予又安敢以固辭

君族爲新安祁門著姓曾祖考諱大級明季諸生甲申

後山居讀書不復應有司試鄕里高其節卒葬皆在祁

門祖考始來居於揚性故寛厚長者遇事多抗直以義