Page:Sibu Congkan1756-厲鶚-樊榭山房集-8-7.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宋大中祥符初改今額此其題紀建臺歲月刻之崖壁

者也所稱天下都元帥按吳越備史載梁末帝貞明三

年冬十月遣吏部尙書李燕中書舍人韋說授王天下

兵馬都元帥二年秋七月建天下元帥府於興國門之

右事正相符獨所稱吳越國王與備史不合王在唐天

復元年進封彭城王梁開平元年勅遣金吾衞大將軍

安崇隱進封吳越王至龍德三年春二月勅遣兵部侍

郞崔曄𠛬部員外郎夏侯昭冊封王爲吳越國王受封

冊建國之儀一如典禮據此則龍德元年未嘗建國而

先稱國王豈備史紀年有誤邪武林舊事於宋郊臺下

注云錢王拜郊臺亦近焉田氏西湖志直以登雲臺爲