Page:Sibu Congkan1760-姚鼐-惜抱軒詩文集-5-3.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


恭飭有禮而知其學之𮟏讀其文沖夷和易而有體亦

知其必爲君子也嘗踰嶺至建寧謁朱梅崖而受其爲

古文之法於四方學者苟有聞君必虚心就而求益雖

以鼐之陋君嘗渡江至懐寧見鼐而有問焉君古文雖

本梅崖而自傅以已之所得持論尤中正里居授其學

干子弟及鄕之雋才又授干其甥陳用光且使用光見

鼐葢新城數年中古文之學日盛矣其源自君也其爲

科舉之文不徇俗好自以古文法推而用之或以爲不

利場屋君曰得失命也君竟以乾隆庚寅科得鄕舉辛

卯 恩科成進士歸居十餘年奉養祖母及父因益力