Page:Sibu Congkan1760-姚鼐-惜抱軒詩文集-5-3.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十餘遂絕不就試以文業授徒其徒乃多發科成名其

尤著者金修𢰅㮄也君諱倚雲字薇省嘗爲族譜數十

卷以擬蘇明允族譜故復號蘇亭子二長嘉鬯亦歙學

生能文乾隆四十二年嘉鬯疾殞君以慟得疾次年秋

九月二十一日君遂卒于巖鎭年七十一次子嘉命君

使後其仲兄倚樓嘉鬯有子早亾嘉命有四子以其次

子金復嗣嘉鬯爲君宗焉嘉命及其長子壬子科順天

舉人桂星皆嘗問學于鼐今將葬君某所乞鼐爲銘銘

五世三徙卒居歙貧富迭更返故業師友援推表鄕邑