Page:Sibu Congkan1766-戴震-戴東原集-4-4.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 於乾隆庚子巫山官廨得丁進士小雅以此書見

 寄跋云丁酉六月戴東原先生臥病京邸余偕友人

 往𠋫之時先生𢰅聲類表甫畢又力疾㸃定段君六

 書音均表指卷四第四十二葉語余曰掇捋用㸃

 棄用圈凡用㸃者蓁人之入聲與用圈者無涉也余

 不及語段君矣子盍持此書歸未數日先生卒不知

 段君何由知之不遠數千里致書來索乃擇生徒臨

 副本寄之庚子二月二十二日記於爛麫衚衕寓齋

 按小雅此札云先生六月臥病往𠋫得此書不數日

 而卒所言月日誤也孔戸部言五月二十七日孔檢