Page:Sibu Congkan1767-全祖望-鮚埼亭集-32-01.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


紀乃開明堂嚴父配天萬國懽心薦之豆籩陋彼石臺

書何足傳太歲在元枵甲子重遭曰有懷

先皇朕心鬱陶吁嗟孺慕萬古爲昭康熙六十年臣下請行慶典  諭

曰是  皇考賓天之歲也其無慶前此以四川提臣何傅之請特許武臣終喪