Page:Sibu Congkan1771-全祖望-鮚埼亭集-32-05.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  提督貴州學政翰林院編修九沙萬公神道碑銘

乾隆六年正月二十四日前提督貴陽學使翰林九沙萬

公卒於家先是公嘗自葺年譜謙詞令身後不必求志表

之文至是公之婦弟錢君中盛謂終不可廢也長君承天

屬予序次之余於公爲十世通家子弟少陪杖履又叨同

館後進況生平知已之感至深且重其曷敢辭但攷之今

制墓道之禮五品以上用碑五品以下用碣此唐宋以來

故制莫之易也而館閣諸臣自明以來資望最隆五品以

上其儀視尚書五品以下其儀視侍郞而今制直省學臣

其儀視督撫稱三院則其得用碑無可疑者故予於公麗