Page:Sibu Congkan1773-全祖望-鮚埼亭集-32-07.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


租詢之知爲慈湖先生之後也盡捐之守令有願見者

謝不往以明經貢太學應受籍于𨕖部亦不赴先生固

用世才其綜理庶務幹力精悍乃其於勢位則泊如

也自署曰五嶽遊人其於五嶽巳歴其四獨衡山未至

曰畱此有餘不足之精神以還𦬆屩可也今春語余曰

明年爲予八十終當南行以畢此志未幾而先生逝矣

先生諱性字義門别號南谿浙之慈谿縣鸛浦人也以

故按察副使溱爲祖世所稱秦川先生者也以故知高

州府梁爲父世所稱寒村先生者也生於康熙乙巳

一月二十六日卒於乾隆癸亥七月十日其年七十有