Page:Sibu Congkan1780-全祖望-鮚埼亭集-32-14.djvu/184

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


遇班氏庸史而傳龔勝傳載老父天年之語亦害大道

杲堂曰老父與草木同腐天年雖永何益至論翟義爲

不量力尤悖

美新投閣或以爲谷永或以爲劉揚而以揚子年祗

七十有一不逮天鳳五年是否

是皆愛莽大夫之甚而曲爲之脫者蓋揚子年四十

餘而入京成帝方郊祀甘泉是永始四年也次年而王

根秉政薦之是確鑿可據之文也由永始四年至天鳳

五年計三十年揚子以四十餘入京又三十年正七十

一何年數之不符也今必欲諱其莽大夫之恥以爲不

逮事莽乃自成帝建始元年數之則移揚子入京之歲