Page:Sibu Congkan1789-全祖望-鮚埼亭集-32-23.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 校之次則經苑之能世其家者此皆足以補前人之

 遺也

  重和五經字樣板本題詞

唐開成石經之末有張司業五經文字唐待詔九經字

樣附勒於石曁晉開運中田祭酒合二書爲一造成板

本是爲五經字樣及宋重和中又重修之顧其書不甚

乾隆辛酉得見於杭之趙氏係宋刻爲明文淵閣本

吾友谷林徵士之子誠夫摹鈔之而疏開成石本之異

同於其下前年揚之徵士馬四半查得宋搨開成石本

巳雕之矣予乃亟令幷刻此編而誠夫喜爲難得之書