Page:Sibu Congkan1790-全祖望-鮚埼亭集-32-24.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公華直閣獨善先生朝奉大夫鴻禧君竝當家門極盛

之時遺榮投老一時大儒晦翁慈湖攻媿西山諸公交

口稱慕至今滄洲碧沚之閒淸風如在其亦家傳橅楷

至今猶有存者耶是則區區世祿與夫偶然履歴之符

又不足爲先生道也若以吾鄕言之數年之中耆老落

落如晨星先生之歸靈光巋然絲綸著作之手後輩資

之以有矜式又不可謂非子弟之幸也至若先生以槐

𣗥重臣敭歴有歲而未竟其用

九重賢達之惜其與

魏闕之思有相資而愈永者不必予之縷縷而陳矣