Page:Sibu Congkan1794-全祖望-鮚埼亭集-32-28.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天山之名甘州伊州二山所同但當以白山別之桐君

欲截然以甘州北者爲祁連山而在伊州北者爲天山

其說似未盡也甘州之祁連今爲內地伊州之祁連今

爲哈密嗚呼桐君逝矣安得起之地下而質之

  燕雲失地攷

宋宣和時與女眞夾攻遼因求晉賂契丹故土初謂可

盡山前後地而不思平營灤三州非晉賂乃劉仁恭獻

契丹以求援者旣而王黼悔欲幷得之遣趙良嗣往請

再三女眞終以非晉賂不與是宋史所紀也攷劉仁恭

帥盧龍未嘗與契丹通惟資治通鑑載守光末年衰困