Page:Sibu Congkan1798-全祖望-鮚埼亭集-32-32.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


起玄宗開元二十六年分會稽之鄮縣置餘姚郡則今

寧波也是乃秦會稽郡之東境其時如金華之永康寧

波之𧰼山則尚係閩中之地所度屬者是浙東分地之

顚末也以甌閩之界言之踰仙霞越杉關可以別爲一

道若東甌允宜屬之浙中者也

  百粤分地錄

百粤之於越葢自無余裂土以來傳國踰千年子姓繁

衍分闢天南之土凡職方不錄者皆爲所據芋區瓜疇

各以成部其在允常句踐之先已有然者正如白狄赤

狄之同出於狄舒庸舒鳩之同岀於舒太史公乃謂越