Page:Sibu Congkan1806-洪亮吉-洪北江詩文集-20-05.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


稱首矣年十八歸國子監生同里汪君德渭相夫有禮處

家以勤上承君姑內接同室汪固巨族食指數千每伏臘

有辰或値宴喜堂寢左右列盈盈之百筵居鄰東西陳戔

戔之束帛侍婢林立行僮候門姊指畫裕如應機俄頃伯

姒歎其敏决媪嫗以爲神明于于焉肅肅焉豐約各適其

宜者也姊事母孝一歲迎養常及十旬亮吉以貧故輟讀

姊哀其志俾得卒業梁安定之室樊嬺繫其輕重李伯度

之學穆姜益其神智姊自處尤約曷澣曷否服前時之嫁

衣一餐再餐同守舍之薄餟然而(⿰釒义)之數質則周六親之

貧倉之屢匱以拯四舍之急蓋廓如也晏如也前後凡産

四男四女今惟一男四女在姊嘗謂亮吉曰吳下之俗岀