Page:Sibu Congkan1806-洪亮吉-洪北江詩文集-20-05.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


對鵲營巢徙魚築宅林花悅魂水鳥養性招邀耆童呵叱

鄰狗一𠪨之外更築生壙門皆東開易見日月穴必西向

暱就父母松陰一樹承以梅株魚田半頃圍此蟹籪更望

足下能來同之當于屋旁爲搆數室贍身之具取給圍𬞞

歸魂之棺仰此林木時直霜露言羅雞豚祀親之餘謀以

醉客如此數歲卽復奄忽良可不恨嗟乎積瘁之士寡至

四十者況開篋而視已有傳書入隧以觀全具骨肉後世

知我不詳何人及身而思惟有足下自非親暱誰能深言

勉謀飧饔幸蓄光彩

重修唐太宗廟碑記

蓋聞天眷有德五運所以叠隆民報惟功百世而有必祀