Page:Sibu Congkan1807-洪亮吉-洪北江詩文集-20-06.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


陽以爲名固知魏晉以前無有以𥠖陽南山爲大坯者矣

又汲縣近代比干墓碑稱酈道元水經注北魏時墓前石

銘云殷太師比干之墓夫未𫎇其寵而先有是稱此則厚

誣古人取譏來哲惟唐李翰碑云貞觀十九年太宗東征

師次殷𭏟下詔追贈殷少師比干爲太師謚曰忠烈固知

飾終之典遠逮夫貞觀崇號之加無闗于拓跋必炫其該

博信此魯魚是謂生被實禍沒𫎇虚稱非後儒之無學卽

前賢之不幸也若夫滇陽之爲愼正以永平四年之印成

臯之爲見于建武中葉之章雖始存終軼而此是彼非

是知前之樂石足以訂來刻之譌昔之吉金亦可糾近鑄

之失有裨于實學不少也近者圓石出洛陽而知王伯輿