Page:Sibu Congkan1812-洪亮吉-洪北江詩文集-20-11.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


五姓花苗敢獗猖曾傳吳畢石雞娘烏羅地大如甌子

又見天兵下石梁明史士司傳宣德五年石各野紏同石雞娘呉畢郎等擾亂銅仁亦㑹川

湖兵討平之

出險方看建鼓旗居然綘灌列偏禆前軍早報花連布

解長圍入永綏

南岀羅䝉北哨關十旬先定五溪蠻摩厓好壓中興頌

勒徧壷頭百尺山

閫外軍威敢自專

國㤙重叠與傳宣勞來不用歌周雅六月王師巳凱旋

黄旗植處許歸耕一半蚩氓慶更生神武聖仁原不殺

詔書先築受降城