Page:Sibu Congkan1816-洪亮吉-洪北江詩文集-20-15.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


唐宋以前則閒有可攷元明以來則世次秩然瞭如指掌

非子孫之賢而有學世世克承其先志而能如此乎且諸

氏厯世以來官閥雖不甚顯而亦無極不肖子弟𫉬罪家

國爲世所指名著于史册如沈氏之充柳氏之璨熊氏之

曇朗崔氏之允昭緯其人者謂非名宗之大幸抑亦家法

修舉而能然歟是則講求譜系所以上紹祖宗條舉家規

卽所以下貽孫子亦名宗賢士大夫之責矣嘉慶六年

在辛酉某某等將重修族譜以余之粗辨氏姓也乞爲識

其始末余故樂爲序之

釋壐一篇示及門呂壐

說文字皆从本訓獨壐字說文云王者印也則本秦漢之