Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


桃油獻至尊爲三司司善刺黄金丹寛一死爲流

囚囚善柔蕪菁子薰兩眸盲人當國亦識古官欲

殺弟引慶父盲人當國還傾朝官欲殺舅引薄昭

盲人𫆀竟誰恃外有和老公内有女媧氏

 北齊著作郞祖珽疎率無行嘗因宴失金叵羅于珽髻上得之 武成帝爲長廣王時珽爲胡

 桃油以獻 武成帝將殺珽𤥻日陛下勿殺臣臣爲陛下合金丹因徙光州置地牢中夜以蕪

 菁于爲燭由是失明 胡長仁瑯琊王儼之死皆珽引經成之 珽媚後主保母陸令萱謂後

 主日令萱女媧以後一人而已