Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


日短短苦未足夜遊還秉燭琵琶絃撥無愁曲𨷖

鷄開府鷹儀同無愁天子歡無窮歡無窮起相和

𣏌人莫自憂天墮女媧宮中捧石坐

 北齊後主好自彈琵琶爲無愁之曲内侍和者百數民間謂之無愁天子 有鬭鷄號開府狗

 馬及鷹皆有儀同郡君之號

  百升謡

淸風園中菜租减盲老公言百升反𬃷枝十束弓

廿張百升反貝何㝷常老公言時老母証官家比