Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对  脚杖痕

欲從君君不可從陛下爲不孝孝伯爲不忠欲爲

身身不可避堂上有老母地下有武帝天昏昏誰

與伸嗟嗟陛下勿捫脚杖痕

 周宣帝爲太子時有過武帝輙加捶撻及武帝崩捫杖痕大罵日死晩矣 宣帝嘗從容問鄭

 譯日我脚杖痕誰所爲也對日事由烏丸𮜿宇文孝伯 宣帝與孝伯謀殺齊王憲對日陛下

 爲不孝臣爲不忠 尉遲運勸孝伯出外孝伯日今堂上有老母地下有武帝爲臣爲子知欲