Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 奏吳

  高凉洗

中原龍戰苦不息兵戈變盡狼虎跡帝以倫常付

巾幗江南王氣悲銷沉銷沉忠義無一人投袂乃

屬夫人城許家善心亦國士陳亾不死隋亾死死

時應愧夫人耳

 陳亾嶺南數郡共奉高凉郡太夫人洗氏爲主號聖母保境拒守隋遣陳叔寳遺夫人書諭以

 國亾使之歸隋夫人集首領數千人盡日慟哭 許善心聘於隋㑹陳亾痛哭三日後以宇文