Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對東與梁湘東

 河南王吐谷渾慕容廆之庻兄也因二部馬鬬廆使讓之吐谷渾遂度隴而西居於白蘭地方

 數千里廆追思之爲作阿干之歌 河南王吐延雄勇多猜忌爲羗酋姜聽所殺子葉延立痛

 念父讐常縛草泣射 白蘭王阿柴登西强山觀墊江源見水東流慨思朝宗因遣使入貢於

 

  魚鼈橋

高句麗乃是河伯之甥赤烏子精誠貫日日倒戈

河伯乃遣魚鼈爲塡河魚𫆀鼈𫆀今日濟我犬𫆀